Informationspolicy

Vi på Think & Do är måna om din integritet. Det innebär att vi inte samlar in någon information som kan kopplas till dig. Av den anledningen måste du ladda ner formulären till din egen dator innan du fyller i dem och lagrar dem där.
De enda uppgifterna vi lagrar är de registreringsuppgifter som du själv matat in: Namn, användarnamn, E-postadress, företag samt namnet på din ledarutvecklare. Detta är för att vi skall kunna ge dig tillgång till vårt digitala material under tiden som du genomgår ett av våra program. Efter avslutat program tar vi bort dina registeruppgifter.

Du kan när du så önskar strykas ur vårt register genom att skicka en begäran om det till:  letstalk@thinkanddo.se